d4companyltd@gmail.com (+359) 878 104 791

ГРУБ СТРОЕЖ

Преди всичко когато се заговори за груб строеж на сграда нека уточним какво се включва в него. Това са всички дейности и необходими материали и техника за изкопаването на основите, бетониране на основи, отливане на плоча кота нула, отливане на колони и греди по следващите плочи, зидария на външни и вътрешни стени, отливане и на стълбище(а), подпокривно пространство и покрив.

Какво не включва грубия строеж: подравняване на терена, ограждане на терена, измазване, поставянето на каквато и да е хидро или топло излоция, електроинсталация или слаботокови инсталации, ВиК, дограма, отоплителна и вентилационна система, замазки и настилки. Сега вече когато се заговори за грубия строеж знаете какво се очаква да се напряви. Но, нека имате в предвид, че има още много второстепенни неща, за които трябва да се договорите със строителя за извършването на грубия строеж.

Някои от тях са, кой ще се ангажира със закупуването и доставянето на материалите на нужните места, тяхната охрана, ще купувате ли ще наемате кофражните материали, други транспортни разходи, или разходи по преспиване на работниците ако обекта е отделечен, строителен надзор и контрол и някои други. И така следва най­трудния въпрос. Колко ще ни срува грубия строеж?

Цените които ще видите тук, а и не само тук са ориентировачни. Те могат да се определят точно след оглед и пресмятане на обекта по архитектурния и количествен план, подробни разговори за всяка една операция и дейснот. Колкото по­точно изясните всичко това в договор със строителя, толкова по­малко изненади може да очаквате от него. Също така не збравяйте много добре да се договори със строителя за етапите и начина на заплащане.

 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА Д4 КЪМПАНИ ЕООД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА :

  • БДС EN ISO 9001:2015;
  • БДС EN ISO 14001:2015;
  • BS OHSAS 18001: 2007

 

D4 COMPANY LTD. е член на: